System parkingowy w połączeniu z systemem ESOK

System parkingowy umożliwi kompleksową obsługę parkingu pod kątem kontroli dostępu, pobierania opłat za parkowanie wg ustalonych wcześniej taryf, czy respektowania kart abonamentowych i obsługę gości w oparciu o identyfikacje numeru rejestracyjnego pojazdu.

Oferowane przez nas rozwiązanie to bardzo zaawansowany system parkingowy z niemal nieograniczonymi możliwościami pod kątem dostępnych konfiguracji i dopasowania do potrzeb użytkownika.

Rozliczenie dla klientów rotacyjnych będzie odbywało się na podstawie pobranego przy wjeździe biletu z kodem kreskowym, a płatność będzie realizowana w kasach automatycznych lub stanowiskach obsługi.

Kasy automatyczne umożliwią rozliczenie w monetach, banknotach, a opcjonalnie również przy użyciu kart płatniczych i kredytowych. Wydawanie reszty może odbywać się zarówno w bilonie, jak i w banknotach.

System monitoringu i rozpoznawania tablic rejestracyjnych umożliwi wygodną obsługę gości hotelowych oraz klientów abonamentowych.

Przed przyjazdem gościa hotelowego możliwe będzie wprowadzenie do systemu numeru rejestracyjnego pojazdu i nadanie mu uprawnień wjazdu / wyjazdu w zadanym okresie. W tej sytuacji pojazd znajdujący się na „białej liście” będzie mógł wjechać bez pobierania biletu – system automatycznie umożliwi wjazd po rozpoznaniu numeru rejestracyjnego. Funkcjonalność systemu umożliwia definiowanie dokładnego zakresu dat i godzin z uprawnieniami wjazdu.

Co więcej system rozpoznawania tablic rejestracyjnych może być pomocny również w przypadku klientów rotacyjnych – gdy klient zgubi pobrany bilet, możliwe będzie wyszukanie w rejestrze numeru rejestracyjnego pojazdu i ustalenie daty / godziny wjazdu – naliczenie odpowiedniej opłaty.


Główne elementy systemu parkingowego:
 • Szlabany parkingowe
 • Terminale wjazdowe wydające bilety z kodem kreskowym
 • Terminale wyjazdowe z czytnikiem biletów z kodem kreskowym
 • Kasy automatyczne
 • Kamery IP

 • Serwer systemu parkingowego
 • Serwer systemu IP CCTV
 • Stanowisko zarządzania systemem z funkcją ręcznej kasy
 • Możliwość integracji z oferowanym systemem ESOK (obsługa kręgielni, SPA, szafek w szatniach, dyskoteki, etc. – transpondery / opaski na rękach)

Kasa Parkingowa / Automat rozliczeniowy
 • Urządzenie służące do pobierania opłat należnych za parkowanie;
 • Opłaty pobierane mogą być wg różnych schematów i taryf w zależności od konfiguracji systemu. Automat może rozliczać czas parkowania lub pobierać zryczałtowaną opłatę niezależnie od okresu parkowania;
 • Pracuje online w połączeniu z serwerem i innymi elementami systemu parkingowego przesyłając w czasie rzeczywistym informacje o sprzedanych i opłaconych biletach;
 • Urządzenie umożliwia obsługę płatności gotówkowych, a opcjonalnie również płatności kartą;
 • Zastosowana obudowa, wyposażona w specjalne zamki gwarantujące bezpieczeństwo. Kolorystyka kasy jest ustalana indywidualnie;
 • Wytrzymała obudowa wraz z systemem ogrzewania i wentylacji umożliwia pracę na zewnątrz, niezależnie od pory roku i warunków atmosferycznych;

Terminal Wjazdowy – „bileterka”

Jest to urządzenie odpowiedzialne za wydawanie biletów parkingowych oraz sterowanie pracą szlabanu.

 • Zintegrowany detektor pętli indukcyjnej aktywuje terminal, gdy pojazd zbliża się do wjazdu. Wyświetlacz LCD prezentuje informacje dla kierowcy, a po pobraniu biletu wyświetlane jest powitanie;
 • Za wydruk biletu odpowiada szybka drukarka termiczna;
 • Obudowa wykonywana jest z galwanizowanej blachy stalowej 2mm, a następnie malowana proszkowo wg kolorystyki ustalanej indywidualnie;
 • Ważnym elementem ze względu na widoczność oraz estetykę jest panel boczny podświetlany diodami LED.