Zasady instalacji minibarów do zabudowy

Zasady instalacji minibarów do zabudowy

  • przy instalacji minibaru, należy zapewnić jego prawidłową wentylację poprzez zapewnienie wlotu i wywiewu powietrza wokół minibaru (od spodu i nad minibarem kratki wentylacyjne o min. przekroju 200 cm2, np. 10 x 20 cm). Opisy na powyższym rysunku;
  • ustawić minibar na równej i poziomej powierzchni w miejscu jego instalacji;
  • ustawić pokrętło termostatu (w dolnej wewnętrznej części minibaru) w maksymalnym położeniu;
  • zasilanie minibaru – TYLKO 220/240 VAC z uziemieniem;
  • po około 1 godzinie od uruchomienia proszę sprawdzić czy minibar prawidłowo działa poprzez lekkie i ostrożne sprawdzenie elementu grzewczego z tyłu minibaru. (czarne rurki oraz osłona z wełny i taśmy izolacyjnej muszą być ciepłe). UWAGA! Podczas pierwszego uruchomienia minbaru może być wyczuwalny specyficzny zapach gumy jednak jest to normalne zjawisko przy nagrzewaniu się lakierowanych i izolowanych elementów minibaru. Po paru godzinach zapach ten ustępuje;
  • po około 3-4 godzinach sprawdzić czy minibar prawidłowo chłodzi (poprzez otwarcie drzwi i sprawdzenie aluminiowej osłony w środku – musi być zimna). Dopiero wówczas, można zapełnić minibar zawartością;
  • przy umieszczaniu zawartości w minibarze, proszę nie obciążać za bardzo półek na drzwiach nadmierną ilością czy też dużymi i ciężkimi butelkami, gdyż może spowodować opuszczenie drzwi minibaru i w rezultacie nieprawidłowe jego działanie (chłodzenie, nadmierne zużycie środka chłodzącego, przegrzewanie, uszkodzenie drzwi, czy też nieprawidłowe działanie zamka – jeżeli minibar jest w taki zamek wyposażony);
  • prawidłowo zainstalowany i wentylowany minibar, będzie działał przez wiele lat w pokoju hotelowym;